SG

(Polski) OSTROŁĘKA – Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego “H” wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu części działki nr 60635/24 oznaczone literami A,B,C,D,E,F,G

Sorry, this entry is only available in Polski.