w11

KLUCZBORK – Budowa dwóch budynków mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

w11 w22 w33 w44